Транстех ООД

Вашият надежден партньор

Дата: 14.10.2021 г.

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2004-C01 за изпълнение на проект с наименование „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Дата: 21.04.2020 г.

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА – роботизирана заваръчна система – 1 брой“ в рамките на реализацията на Проект № BG16RFOP002-2.040-0406 „Подобряване на производствения капацитет в „ТРАНСТЕХ“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата: 04.03.2020 г.

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No BG16RFOP002-2.040-0406-C01 за изпълнение на проект с наименование „Подобряване на производствения капацитет в „ТРАНСТЕХ“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата: 08.08.2016 г.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 08.08.2016 г. “ТРАНСТЕХ” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект № BG05M9OP001-1.003-0314 “Ново работно място в „ТРАНСТЕХ“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е: 81429.58 лв., от които 69215.14 лв. европейско и 12214.44 лв. национално съфинансиране.

Кратка информация за нас

Транстех ООД е създадена през 2000г. с предмет на дейност производство на седалки за пътни превозни средства (влaкове, автобуси, микробуси); производство на метални изделия; изделия от мек, интегрален и твърд полиуретан; производство на елементи и агрегати от стъклопласт; производство на модели и форми за експандиране на полиуретан и отливане на полимербетон. Разполага със собствена производствена база в гр. Самоков с площ 9 500 кв.м. и сграден фонд от 1500 кв.м. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 14001.

  • Фирмата е серифицирана по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Единствено те в България предлагат мек формован пенополиуретан, който гарантира дълъг експлоатационен срок на изработените от тях седалки.
    Вагоноремонтен Завод-99 АД
  • Фирмата разполага с добра материално-техническа база и квалифициран персонал и предлага качествени продукти на своите клиенти.
    PFC Ludogorets 1945

Нашият девиз е да бъдем перфектни и всички поети поръчки
да бъдат изпълнени качествено и в срок

Български